Senior kandidaat-notaris - Yorick van Hassel

Yorick is sinds 1 januari 2019 aan ons kantoor verbonden, als senior kandidaat-notaris en beoogd opvolger van Joke als notaris. Hij heeft zich gespecialiseerd in twee notariële rechtsgebieden, namelijk het familierecht en het ondernemingsrecht. Op beide rechtsgebieden heeft Yorick veel ervaring opgedaan. Bovendien heeft Yorick de KNB opleidingen tot estate planner en ondernemingsrechtspecialist afgerond, ter verdere verdieping van zijn kennis. Hij is lid van de Vereniging van Ondernemingsrechtspecialisten in het Notariaat (VON). U kunt derhalve met al uw vragen op deze rechtsgebieden bij hem terecht.