Legalisaties & Afschriften

De notaris heeft een bijzondere rol in ons rechtsverkeer.

Ondernemingsrecht

Als er (mede) namens u een akte of contract getekend moet worden, in Nederland of (ver) daarbuiten, maar u daarbij niet zelf aanwezig wilt of kunt zijn, kunnen wij de echtheid van uw handtekening bevestigen.

Ook is de notaris de persoon die een gewaarmerkte kopie van een diploma of ander belangrijk document kan afgeven. En de notaris kan ook gewaarmerkte kopieën verstrekken van akten die door hem of een van zijn voorgangers in Velp of Dieren zijn getekend.