Oprichting B.V.

Veel ondernemers starten hun onderneming als eenmanszaak of VOF, vanwege de aantrekkelijke inkomstenbelastingfaciliteiten voor de startende ondernemer. Denk bijvoorbeeld aan de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Ondernemingsrecht

Vaak zijn er goede argumenten te bedenken om gaandeweg over te gaan naar de bv-vorm. Dit kan vanwege fiscale redenen zijn, maar ook simpelweg om privé vermogen veilig te stellen in geval van zakelijke risico’s zoals faillissement.
Als u een bv wilt oprichten, alleen of met één of meer zakenpartners, adviseren wij u graag over de optimale inrichting van de statuten. In sommige gevallen kan de conclusie zijn dat een aandeelhoudersovereenkomst een goede aanvulling is op de statuten van de bv.
Bedenk namelijk dat statuten van een bv voor iedereen simpel opvraagbaar zijn bij de KvK, terwijl het heel goed uw bedoeling kan zijn dat bepaalde afspraken die u met zakenpartners maakt niet voor iedereen eenvoudig kenbaar moeten zijn.

Soms is het de wens van een ondernemer om op korte termijn een bv op te richten. Als u geen bijzondere wensen heeft ten aanzien van de inhoud van de statuten, kunt u in de regel zeer snel bij ons terecht voor het tekenen van de oprichtingsakte.