Statutenwijziging

Voor een wijziging van de statuten van een rechtspersoon (bijv. bv, stichting of vereniging) is een notariële akte verplicht. Ons kantoor heeft veel expertise als het gaat om het wijzigen van statuten van rechtspersonen.

Ondernemingsrecht

In de bv wordt het besluit tot statutenwijziging genomen door de aandeelhouders. In de statuten van de bv kan bepaald zijn dat hiervoor bijzondere eisen gelden.

In de stichting besluit het bestuur tot statutenwijziging. Ook hier kan een verzwaarde besluitvormingsprocedure gelden.

Bij de vereniging is de algemene ledenvergadering bevoegd tot statutenwijziging te besluiten, nadat aan de oproepingsvereisten is voldaan.

Als u van plan bent statuten te wijzigen, helpen wij u hier uiteraard graag bij. Om de statutenwijziging zo snel en efficiënt mogelijk te laten verlopen met het beste resultaat voor u, verzoeken wij u ons vroegtijdig in te schakelen.