Verklaring van erfrecht of executele

Vaak begint de afwikkeling van een nalatenschap -al kort na het overlijden- met de afgifte van een verklaring van erfrecht (of verklaring executele) door de notaris. In een persoonlijk gesprek met u nemen zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Device

Ons advies is altijd om niet alleen te komen. Twee horen immers meer dan één, zeker in een moeilijke tijd als deze. Alleen de notaris is bevoegd om de verklaring van erfrecht af te geven. In de verklaring van erfrecht staat vermeld wie de erfgenamen zijn. De verklaring is vaak nodig om over de bankrekeningen van de overledene te kunnen beschikken. Ook kan bijvoorbeeld uit de verklaring van erfrecht blijken wie namens de erfgenamen de woning of aandelen van de overledene mag verkopen.

Aangifte erfbelasting, wij zijn de specialist bij uitstek als het gaat om de aangifte erfbelasting. Als u er zelf niet goed uit komt of zich sowieso niet graag met deze aangifte bezig houdt, nemen wij u deze graag uit handen. Dan maken wij de aangifte voor u op en dienen deze, na uw akkoord, in bij de Belastingdienst. Waar nodig communiceren wij namens u met de Belastingdienst.